Alle berichten van Erfgoedhoveniers

Hoefakker- Villa Jongerius – Tuinrestauratie en onderhoud

Villa Jongerius – Tuinrestauratie en onderhoud

Erfgoedhovenier: Hoefakker

Klanttype: Villa Jongerius

Locatie: Utrecht/De Bilt

Objecttype: Villatuin

Werkzaamheden:

Na de door ons uitgevoerde restauratie van de tuin rond 2012 zijn wij ook verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Dit betreft o.a. het snoeien van de 80 jaar oude taxushagen, onderhoud aan gazons, vijver, verhardingen, border en plantenbakken.

Dit maakt het project bijzonder…

Rond 1938 heeft de zakenman Jan Jongerius deze villa zelf ontworpen en laten bouwen net als de omliggende tuin. Bijzonder aan dit project is dat zowel de villa als de tuin gerenoveerd zijn en terug gebracht zijn naar de oorspronkelijke staat.

GesselGroen – Stadstuin Utrecht – Renovatie en onderhoud

Stadstuin Utrecht – Renovatie en onderhoud

Erfgoedhovenier: Hoveniersbedrijf Gessel Groen

Klanttype: Zorginstelling / Gasthuis

Locatie: Utrecht

Objecttype: Stadstuin

Werkzaamheden:

Renoveren en onderhoud.

Dit maakt het project bijzonder…

Stadstuin gelegen in oude centrum van Utrecht. Geheel renoveren met behoud van historische elementen en structuren.

Debie & Verkuijl – Buitenplaats Trompenburgh – Advies, ontwerp en beheer

Buitenplaats Trompenburgh – Advies, ontwerp en beheer

Erfgoedhovenier: Debie & Verkuijl

Klanttype: Stichting monumenten bezit

Locatie: ‘s-Graveland

Objecttype: Buitenplaats

Werkzaamheden:

Deze bijzondere buitenplaats uit 1654 waarvan het huis in 1677 werd herbouwd door de Cornelis Tromp (1629-1691), luitenant van de Nederlandse en Deense vloot, is sinds 2016 eigendom van Stichting Monumenten Bezit. Wij zijn verantwoordelijk voor advies, ontwerp en beheer van deze fraaie buitenplaats.

Dit maakt het project bijzonder…

Delen van het park uit 1654 zijn in 2011 gerestaureerd naar ontwerp van het landschapsarchitectenbureau Karres en Brands. Het ontwerp gaat uit van een eigentijdse vertaling van de landschapsstijl, die resulteert in eigentijdse grasvormen die met stinzenplanten in het voorjaar worden geaccentueerd.

Ons beheer richt zich niet alleen op de paden, de gazons met het omliggende parkbos en de parkbosweiden, we stimuleren ook de uitbreiding van de aangeplante stinzenplanten en het vitaal houden van de nog aanwezige monumentale bomen.

Dit kwetsbare en bijzonder waardevolle erfgoed vereist een zorgvuldige uitvoering, het beheer wordt dan ook uitgevoerd volgens de URL (Uitvoeringsrichtlijnen  hovenierswerk historische tuinen en parken). Wij zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze uitvoeringsrichtlijn.

Deze kwaliteitsrichtlijn is gekoppeld aan de  SIM-subsidie (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) die Trompenburgh vanaf 2018 zal ontvangen voor het onderhoud van het park.

Villa Verde Tuinen – Villatuin Amsterdamse stijl – Tuinrenovatie

Villatuin Amsterdamse stijl – Tuinrenovatie

Erfgoedhovenier: Villa Verde Tuinen

Klanttype: Particulier

Objecttype: Villatuin

Werkzaamheden:

De vorige bewoner had al jaren niets meer aan de tuin gedaan. Voordat de nieuwe eigenaren begonnen met het opknappen van het huis moest eerst het groen direct naast de woning worden verwijderd. Tevens diende er een parkeerplaats te komen voor drie auto’s die op eigen terrein moeten kunnen keren.

Dit maakt de projecten bijzonder…

Bij dit pand gebouwd in de Amsterdamse stijl zijn in de tuin bouwkundige elementen terug te vinden die horen bij de stijl van het huis. Als erfgoedhovenier hebben we deze elementen herkend en gespaard. Later kunnen deze dan weer hersteld worden.

Groenpartners
Boerenerf Bijdorp
Ontwerp, aanleg en onderhoud

Boerenerf Bijdorp – Ontwerp, aanleg en onderhoud

Erfgoedhovenier: Groenpartners

Klanttype: Particulier

Locatie: Kockengen

Objecttype: Boerenerf

Werkzaamheden:

Groenpartners heeft voor het gehele erf een ontwerp gemaakt dat aansluit bij het aansluitende veenlandschap en de architectuur van deze woonboerderij. Het ontwerp is ook gerealiseerd door Groenpartners en zij staan nog steeds de bewoners bij in het onderhoud.

Dit maakt de projecten bijzonder…

Deze woonboerderij in de dorpskern kreeg een bruikbaar erf met respect voor het aanliggende landschap. Het oude hek is gerestaureerd en de brede sloot fungeert onzichtbaar als zwembad. Het perceel heeft ook in de huidige vorm nog steeds de structuur van een traditioneel erf. De ligging is uniek doordat het hek in de dorpskern ligt en de achterzijde van het erf grenst aan het eeuwenoude veenweide landschap.

Groenpartners – Stadsparkje Flora’s hof – Ontwerp, aanleg en begeleiding in onderhoud

Stadsparkje Flora’s hof – Ontwerp, aanleg en begeleiding in onderhoud

Erfgoedhovenier: Groenpartners

Klanttype: Stichting Vrienden Flora’s Hof

Locatie: Utrecht

Objecttype: Stadspark

Werkzaamheden:

Het opstellen van een ontwerp in de stijl van midden 19e eeuw. Verwijzend naar de kwekerij van tuinarchitect van Lunteren op deze plaats. Aanleg en begeleiding vrijwilligers in het onderhoud.

Dit maakt dit project bijzonder…

Van belang zijn de verwijzingen naar de tijd van Van Lunteren d.m.v. een plantentheater, kuipplanten, sortiment beplanting, historische bloembollen, leifruit, buitenmeubilair. De uitdaging bij de aanleg lag in het feit dat het aan de voet van de Domtoren ligt en moeilijk bereikbaar voor materiaal en materieel.

Groenpartners – Buitenplaats Welgelegen – Advies en restauratie van dam en hekwerk

Buitenplaats Welgelegen – Advies en restauratie van dam en hekwerk

Erfgoedhovenier: Groenpartners

Klanttype: Particulier

Locatie: Vreeland

Objecttype: Buitenplaats

Werkzaamheden:

Inventarisatie resten van de aanwezige dam en hekwerk. Historisch onderzoek. Advies en restauratie van de dam en het hekwerk.

Dit maakt de projecten bijzonder…

De dam en het hekwerk, buiten een slotenpatroon, zijn de laatste zichtbare resten van  buitenplaats Welgelegen. In de glorietijd (1800) een van de grootste buitenplaatsen in de Vechtstreek. De uitdaging lag in het geschikt maken voor de moderne tijd zonder dat de authenticiteit werd aangetast.

Villa Verde Tuinen – Ruitershofje Zutphen – Tuinontwerp en tuinaanleg

Ruitershofje Zutphen – Tuinontwerp en tuinaanleg

Erfgoedhovenier: Villa Verde Tuinen

Klanttype: Stichting BOG Zutphen. Deze stichting beheert historisch ontroerend erfgoed in de stad Zutphen.

Locatie: Gorssel

Objecttype: Stadstuin Villatuin

Werkzaamheden:

Vanwege een uitbreiding van het hof met een nieuwe woning diende er tevens een nieuw stuk binnentuin te worden gerealiseerd. In dezelfde stijl als de bestaande binnentuin. In overleg met de klant en met gebruik van historisch verantwoorde materialen is er na onderzoek een ontwerp gemaakt en gerealiseerd.

Dit maakt de projecten bijzonder…

Uitbreiding van een historisch hofje is een zeldzaamheid.

Kortom: de plek voor een erfgoedhovenier!

Villa Verde Tuinen – Dorpstuin / Brandweerkazerne – Herinrichting

Dorpstuin / Brandweerkazerne – Herinrichting

Erfgoedhovenier: Villa Verde Tuinen

Klanttype: Particulier

Locatie: Gorssel

Objecttype: Dorpstuin / Brandweerkazerne

Werkzaamheden:

Maak van de voormalige oprit/parkeerplaats een tuin voor een gezin met jonge kinderen. Hierbij moeten de voormalige garagedeuren(nu ramen) goed zichtbaar blijven.

Dit maakt de projecten bijzonder…

Het anderhalve eeuw oude gebouw is een heel bekend gebouw in Gorssel. Het schoonmaken en herinrichten van deze locatie met eerbied voor de historie was een uitdaging die tot volle tevredenheid van de klanten is uitgevoerd.

Reijm Hoveniers – Villatuin Rotterdam – Snoeiwerk en ‘groter’ onderhoud

Villatuin Rotterdam – Snoeiwerk en ‘groter’ onderhoud

Erfgoedhovenier: Reijm Hoveniers

Klanttype: Particulier

Locatie: Rotterdam

Objecttype: Villatuin

Werkzaamheden:

Opdrachtgever houd van natuur en vindt dat het landgoed wat mag verwilderen, dat betekend dat niet alles meer netjes bijgehouden wordt, de particuliere tuinman doet een deel van het werk. Wij snoeien hier jaarlijks alle hagen rozen en wat heesterbeplanting. Doen verder de ‘grotere’ of lastige onderhoudswerken zoals het kappen van omgewaaide of slechte bomen in de singels en bosranden, schoonmaken van sloten e.d.

Dit maakt het project bijzonder…

Het is een unieke stille groene plek in de stad. De woning een royale houten villa met daaromheen een fraai jaren 70 aangelegde tuin. rond de woning gemetselde tuinmuren en trappen. Centraal in de tuin bij de woning een buxus/taxusknoop met rozenborder.  Verder veel beukhagen, Rhododendrons en grindpaden, een plek met allure.

Verder van de woning af veel natuur, een boomgaardje, paardenweides, een bosperceel met kronkelende paden en volop vogels, ook kun je er fazanten en een vos aantreffen. Langs de vaart aan de westzijde wordt het perceel gemarkeerd door een hoge houtsingel van Italiaanse populieren.

De grootste uitdaging voor ons hier is het in stand houden van deze plek. Door met de beschikbare onderhoudstijd de belangrijkste zaken aan te pakken, zodat het ontwerp in takt blijft en de plek de allure houdt van toen.

Reijm Hoveniers – Hoeve Nooitgedacht – Advies, renovatie en onderhoud

Hoeve Nooitgedacht – Advies, renovatie en onderhoud

Erfgoedhovenier: Reijm Hoveniers

Klanttype: Hoeve Nooitgedacht

Locatie: Nieuwerkerk ad IJssel

Objecttype: Boerenerf

Werkzaamheden:

In 2010 hebben we advies uitgebracht en samen met de opdrachtgever een renovatieplan bedacht dat recht deed aan de historie van het erf. Vervolgens hebben we dit plan uitgevoerd. Het onderhoud wordt jaarrond verzorgt door bewoners van naastgelegen zorginstelling en vaktechnisch lastige dingen door ons.

Dit maakt het project bijzonder…

Dit oude boerenerf heeft nog veel oorspronkelijke kenmerken. De oprijlaan met oude Carpinus hagen, oude knotlinden,, erfverharding van grind, oude gebakken klinkers en ijsselsteentjes, een oud smeedijzeren toegangshek enz.

Eén van de eerste uitdagingen was hoe de beschoeiing vorm te geven. Voorheen deed men dit door wilgentenen aan te brengen en vervolgens op te baggeren. Deze methode is echter te duur maar ook onvoldoende blijvend van aard om opnieuw toe te passen.

Daarnaast was een stevige beschoeiing gewenst daar de veenbodem slap en de sloten erg diep zijn. We hebben daarom gekozen voor een minimaal zichtbare beschoeiing aan de voorzijde waarbij de dekplank kan begroeien met gras zodat het esthetisch een erfgoedwaardige uitstraling heeft.

Bodemdaling en daarmee natte voeten maken de plek voor met name de knotlindes en haagbeuk steeds lastiger. We proberen door verjonging, bemesting en drainage het oude plantmateriaal zolang mogelijk in conditie te houden.

Door zorgvuldige toepassing van materialen en op in stand houden gericht onderhoud van beplanting blijft dit een historisch boerenerf.

Reijm Hoveniers – Dorpstuin – Tuinonderhoud en vitalisering

Dorpstuin – Tuinonderhoud en vitalisering

Erfgoedhovenier: Reijm Hoveniers

Klanttype: Particulier

Locatie: Nieuwerkerk ad IJssel

Objecttype: Dorpstuin

Werkzaamheden:

Wij voeren met regelmaat onderhoudswerkzaamheden uit. Met name het voortdurend vitaliseren van de tuin en de natte bodem zijn uitdagingen die veel aandacht opeisen.

Dit maakt het project bijzonder…

Basis van de tuin is in jaren 1960/70 aangelegd door Wolfsen, een bekende tuinarchitect/ hovenier uit die tijd in onze regio. In jaren ‘80 is de tuin aan de achterzijde uitgebreid in dezelfde stijl. Kenmerkend zijn natuurlijk de grindtegels, rechte vaste plantenborders strak gazon en wat toevoegingen zoals sobere kunst en natuurlijk water in de tuin door toevoeging van een grote schaal met waterplanten.

De eigenaars zijn tuinliefhebbers en voeren het meeste onderhoudswerk zelf uit. Wij komen in actie voor snoeiwerkzaamheden aan bomen, extra onderhoud aan het gazon zoals beluchten, bezanden, verticuteren en bemesten. Met regelmaat vitaliseren we de vaste plantenborders door toepassen van bodemverbetering, scheuren, herindelen en herplant van de vaste planten.

Een ander belangrijk ding is dat heesters en bomen worden soms te groot worden. Hierdoor komen ze in een zichtlijn te staan of groeien zover uit dat ze afbreuk doen aan het ontwerp waardoor besloten wordt tot weghalen of vervanging. Hierbij is het natuurlijk heel belangrijk dat dit gedaan wordt met de gedachte van de ontwerper.

Veelal staat er van dit soort tuinen niets meer op papier of heeft er nooit iets op papier gestaan, toch is dit stukje recent erfgoed het in stand houden en documenteren meer dan waard. Zonder dit respect wordt dit erfgoed in rap tempo vervangen door moderne tuinen.

Hoefakker – Kasteeltuin Muiderslot – Onderhoud en Renovatie

Kasteeltuin Muiderslot – Onderhoud en Renovatie

Erfgoedhovenier: Hoefakker – Hovenier, inrichter buitenruimte en boomspecialist

Klanttype: Muiderslot

Locatie: Muiden

Objecttype: Kasteeltuin

Werkzaamheden: Onderhoud en Renovatie

Dit maakt het project bijzonder…

Als erfgoedhovenier werkt Hoefakker al sinds 2008 op deze bijzondere plek. Onze vakmannen staan garant voor brede deskundigheid, kwaliteit en betrokkenheid. En dat is nodig op deze plek. Bijzonder aan de tuinen van het Muiderslot is dat ze helemaal teruggebracht zijn in de 17e-eeuwse staat. Er is een kruidentuin en een moestuin met planten die in die tijd gebruikt werden. Ook is er weer een pruimenboomgaard aangelegd. Maar er is meer dat speciale aandacht verdient van onze vakmannen.

Beukenloofgang

Er is een oude beukenloofgang (berceau) die de tuin in tweeën verdeelt. In de haag zijn vroeger vensters gemaakt. Door die vensters konden de kasteelbewoners en hun gasten de tuin in kijken. Hoefakker doet er alles aan om deze ‘groene tunnel’ zo mooi mogelijk te laten bestaan voor de toekomst.

Bastion

De tuinen van Rijksmuseum Muiderslot liggen midden in een militaire vesting. In de 17e eeuw zijn de vestingwallen aangelegd. Hoefakker is o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud en maaien van het bastion.

Taxus kegels

En dan zijn er de prachtige Taxus kegels. Hoefakker heeft deze ondergronds gerevitaliseerd en is verantwoordelijk voor het ‘scheren’ van deze groene kunstwerken.

Verder verricht Hoefakker voorkomende werkzaamheden zoals het snoeien van de beukenhaag, maaiwerk en onderhoud aan verhardingen en borders.

Vastleggen voor de toekomst

Rijksmuseum Muiderslot legt alles wat ze weten van de planten, kruiden, bomen, bloemen en vruchten die groeien in de kasteeltuinen digitaal vast. Dat doet ze zodat ook volgende generaties informatie terug kunnen vinden. Denk aan het vastleggen van namen, afbeeldingen, afmetingen, herkomst, kleuren, geuren en smaak. Vanuit onze ervaring als erfgoedhovenier kijken en denken we hierin graag mee. Om zo samen meer te weten te komen over het leven van vroeger in het kasteel en in de tuinen.

Hoefakker Buitenplaats Huize Randenbroek – Aanplant rode beuk

Buitenplaats Huize Randenbroek – Aanplant rode beuk

Erfgoedhovenier: Hoefakker – Hovenier, inrichter buitenruimte en boomspecialist

Klanttype: Huize Randenbroek

Locatie: Amersfoort

Objecttype: Buitenplaats / Park

Werkzaamheden:

Aanplant van een Rode Beuk maat 70-80 en het water geven de eerste 2 jaar na aanplant.

Dit maakt het project bijzonder…

Randenbroek is een van oorsprong middeleeuws huis met landgoed. Op het landgoed staan meerde oude bouwwerken zoals een duiventoren en een orangerie. Het park is van grote historische waarde vanwege zijn ouderdom en de betrokkenheid van tuinarchitect Hendrik van Lunteren.

GesselGroen – Bostuin Wageningen – Renovatie en restauratie

Bostuin Wageningen – Renovatie en restauratie

Erfgoedhovenier: Hoveniersbedrijf Gessel Groen

Klanttype: Particulier

Locatie: Wageningen

Objecttype: Bostuin

Werkzaamheden:

Renoveren / restaureren met behoud van historische elementen.

Dit maakt het project bijzonder…

Vooronderzoek in samenwerking met tuin- en landschapsarchitect uitgevoerd. Daarna plan van aanpak opgesteld en de haalbaarheid getoetst waarna het project in fases is uitgevoerd. De groene elementen en zichtlijnen zijn hierbij hersteld naar oorspronkelijke staat.

GesselGroen – Landgoed Ellecom – Restauratie en onderhoud

Landgoed Ellecom – Restauratie en onderhoud

Erfgoedhovenier: Hoveniersbedrijf Gessel Groen

Klanttype: Investeringsmaatschappij / Hotel

Locatie: Ellecom

Objecttype: Landgoed

Werkzaamheden:

Restauratie en onderhoud.

Dit maakt het project bijzonder…

Terug brengen van oorspronkelijke structuren en zichtlijnen in wegen, paden, lanen, gazon en beplantingen. Daarnaast tot stand brengen van verbindingen met omliggende landgoederen.

Villatuin Hilversum – Advies, ontwerp, restauratie en beheer

Huize De Bijenschans – Advies, ontwerp, restauratie en beheer

Erfgoedhovenier: Debie & Verkuijl

Klant en locatie: Huize De Bijenschans in Hilversum

Objecttype: Villatuin

Werkzaamheden:

Vanuit onze historische expertise en kennis van de tuinarchitect D.F. Tersteeg zijn wij door de eigenaar benaderd deze tuin die een provinciaal en gemeentelijk monument is, te restaureren en beter te laten aansluiten op de omliggende landschapstuin. Voor de tuin hebben wij een passend ontwerp gemaakt en tevens de restauratie uitgevoerd, en jaarlijks verzorgen we het beheer.

Dit maakt het project bijzonder…

De tuin van Huize De Bijenschans is in 1918 ontworpen door de befaamde tuinarchitect Dirk Frederik Tersteeg. Tersteeg was één van de voorlopers van de zogenoemde Architectonische Stijl, een stroming binnen de tuinarchitectuur die aan het begin van de twintigste eeuw zeer populair was voor grote villatuinen. In zijn ontwerp voor Huize De Bijenschans hield Tersteeg rekening met de prachtige landschappelijke plek waar Huize de Bijenschans ligt, namelijk aan de rand van de uitgestrekte Hoorneboegseheide. Met behulp van karakteristieke elementen uit de Architectonische Stijl als gemetselde keermuurtjes, trapjes en flagstonepaden is er een overgang gecreëerd tussen het hoger gelegen deel rondom het huis en de omringende omgeving.

De tuin is ingedeeld langs een middenas en dwarsas die met taxuswolken de bloemperken en paden symmetrisch ordenen. In opdracht van de huidige eigenaren heeft Debie & Verkuijl een nieuw beplantingsplan opgesteld voor deze historische tuin samen met een ontwerp voor een nieuw terras. De reden hiervoor was de slechte staat waarin de oude terrassen verkeerden.

De belangrijkste punten binnen het ontwerp waren het benadrukken van de zichtassen en het behoud van de historische aanleg en elementen zoals de taxuspylonen. Door het terugbrengen van een smalle grasrand krijgt de as een rustigere uitstraling en komen de flagstonepaden nog mooier uit.

Om de aanblik van het imposante huis te verzachten zijn er verschillende hulstwolken en bloemenborders aangelegd. De taluds met sierkeien zijn met traditionele kleurrijke vaste planten ingeplant.Weelderige grassenborders in het gazon vormen een zachte overgang naar het omliggende landschap. De historische aanleg van Huize de Bijenschans te Hilversum heeft door het ontwerp van Debie en Verkuijl een ingetogen uitstraling gekregen waarbij de historische aanleg van Tersteeg is gerespecteerd.

(grootte 14.250 m², ontwerp 2012, aanleg in 2013, particuliere opdrachtgever)

Debie & Verkuijl – Stadstuin Utrecht – Ontwerp en aanleg

Stadstuin Utrecht – Ontwerp en aanleg

Erfgoedhovenier: Debie & Verkuijl

Klanttype: Particulier

Locatie: Utrecht

Objecttype: Stadstuin

Werkzaamheden:

Vanuit onze historische expertise zijn wij door de eigenaar benaderd om dit Utrechtse binnenhofje te ontwerpen en aan te leggen. Door jaarlijks twee keer een onderhoudsbeurt uit te voeren dragen wij er zorg voor dat ontwerp ook de jaren erna niet aan kracht zal inboeten.

Dit maakt het project bijzonder…

Dit in de historische binnenstad gelegen grachtenpand is door een werfkelder verbonden met de Utrechtse gracht.

Een ontwerpuitdaging was het verbinden van de kleine stadstuin met de nieuwe serre en de woning. Het gecreëerde niveauverschil wordt met de nieuwe gemetselde pilasters, een hardstenen trapje en het smeedijzeren poortje gemarkeerd en geeft een mooi perspectief naar het achterliggende hofje, waar een klassieke wandfontein als blikvanger dient.

Hierdoor is een spannende zichtlijn gemaakt die de woning, de serre en tuin fraai verbindt met een verrassend ruimtelijk beeld. Door de omliggende muren te stucen is een rustige achtergrond gemaakt waarmee de historische stadsmuur juist wordt benadrukt.

Beplanting is in een stenige omgeving als deze van groot belang. De bestaande oude druif is als een groen dak boven de tuin geleidt en geeft samen met een fraaie grijsbladige treurpeer en een fleurige border de tuin een groen karakter waardoor een bijzonder fraaie stadstuin is gecreëerd.

Debie & Verkuijl – Verdedigingswerk Naarden-Vesting – Advies en beheer

Verdedigingswerk Naarden-Vesting – Advies en beheer

Erfgoedhovenier: Debie & Verkuijl

Klanttype: Stichting monumenten bezit

Locatie: Naarden-Vesting

Objecttype: Verdedigingswerk

Werkzaamheden:

Dit uniek verdedigingswerk van de Hollandse waterlinie wordt sinds 2016 door ons beheert. Naast dit dagelijkse beheer adviseren wij de opdrachtgever hoe dit unieke Nederlandse erfgoed voor de toekomst in goede staat behouden kan worden.

Dit maakt het project bijzonder…

Naarden vesting is in zijn grootte van 38 ha. uniek als vestingwerk. Dit in combinatie met de kwetsbaarheid van de aardwerken, het intensieve gebruik als wandelgebied en de uiteenlopende natuurwaarden maakt het beheer voor onze erfgoedhoveniers elke dag boeiend. We beheren dit gebied met kleinschalig en specifiek materieel zodat de kernwaarden van dit monument gewaarborgd blijven. Het beheer is er ook op gericht de unieke historie weer zichtbaar te maken.

Voor de steilste taluds maken we gebruik van de Spider-maaier. Deze radiografisch bestuurbare cirkelmaaier kan tot 55 graden steil maaien. Een spectaculair gezicht wat niet onopgemerkt is gebleven. Onze erfgoedhoveniers kunnen voor deze klus dan ook rekenen op veel belangstelling vanuit binnen- en buitenland. De komende jaren zullen de aardwerken door ons gerestaureerd worden, wat door de steile taluds van soms 60 graden een mooie uitdaging is

Debie & Verkuijl – Landgoed De Hooge Paaschberg – Restauratie en onderhoud

Debie & Verkuijl – Landgoed De Hooge Paaschberg – Restauratie en onderhoud

Erfgoedhovenier: Debie & Verkuijl

Klanttype: Landgoed De Hooge Paaschberg

Locatie: Ede

Objecttype: Landgoed

Werkzaamheden:

In 2015 hebben onze erfgoedhoveniers de restauratie van het landgoed De Hooge Paaschberg te Ede uitgevoerd aan de hand van een door het collega-bedrijf SB4 opgestelde tuinplan. De tuin is vermoedelijk door de tuinarchitect D.F. Tersteeg ontworpen in gemengde stijl, getuige de resterende landschappelijk aangelegde slingerpaden in de voortuin.

Dit maakt het project bijzonder…

Na een periode van teloorgang van dit unieke historische pand heeft de betrokken eigenaar een bouwteam samengesteld, zodat de restauratie efficiënt verliep. Door een goede communicatie waren zowel het pand als de omliggende tuin tegelijkertijd klaar op de gestelde opleverdatum, wat zeker als een bijzondere prestatie genoemd mag worden, gezien de complexiteit van het gehele project.

Het aanzicht van de woning aan de voorzijde is met de historisch landschappelijke belijning benadrukt. Het tuindeel achter de woning heeft een eigentijdse invulling gekregen. Een fraai rondlopend grindpad vormt de ontsluiting van de kavel, in combinatie met het historische slingerende zandpadenpatroon lijkt de tijd te hebben stilgestaan.

Onze erfgoedhoveniers voeren het dagelijkse onderhoud uit. De beplanting wordt goed begeleid om het gewenste beeld te bereiken. In een historische tuin mag een uitbundige stinzenbeplanting niet ontbreken. Een jaar na aanleg zijn meer dan 10.000 st. stinzenbollen aangeplant dat in het voorjaar een kleurrijk bloementapijt oplevert.

Biljoen Groen – Landgoed Heuven – Renovatie vijver en beplanting

Landgoed Heuven – Renovatie vijver en beplanting

Erfgoedhovenier: Biljoen Groen Velp N.V.

Klanttype: St. Wurfbainshof te Tonden, beheerder van Landgoed Heuven

Locatie: Rheden

Objecttype: Landgoed & buitenplaats

Werkzaamheden:

Renovatie vijver en beplanting rondom het Noorse huisje op landgoed Heuven te Rheden.

Dit maakt het project bijzonder…

In 1860 werd het Landgoed Heuven gekocht door J.W. Wurfbain. Hij woonde er tot 1888. In 1940 is het grote landhuis afgebroken. De kleindochter van de heer Wurfbain ging in het achter het voormalige landhuis gebouwde  “Noorse huisje” wonen tot haar dood in 1976. De afgelopen 40 jaar is er weinig onderhoud gepleegd aan het groen, de beplanting was dusdanig uitgegroeid dat het grondig moest worden aangepakt.

Gezien het unieke karakter van het Noorse huisje op het landgoed is besloten om een grondige  renovatie uit te voeren. Biljoen Groen heeft de vijver van 1.400 m2 opnieuw aangelegd inclusief beplanting aan de oevers van de vijver en het groen rondom het huisje.

Biljoen Groen – Kasteeltuin Biljoen – Inrichting en aanleg

Kasteeltuin Biljoen – Inrichting en aanleg

Erfgoedhovenier: Biljoen Groen Velp N.V.

Klanttype: St. Geldersch Landschap en Kasteelen i.o.m. huurders van Kasteel Biljoen te Velp.

Locatie: Velp (Gelderland)

Objecttype: Kasteeltuin

Werkzaamheden:

Biljoen Groen is betrokken geweest bij de grondige voorbereiding voor de nieuwe tuininrichting. Met name betreffende het omgrachte voorplein.  De voorbereiding ging in samenwerking met de gemeente Rheden, de opdrachtgever en een landschapsarchitect. Daarna heeft Biljoen Groen het totaalpakket aan werkzaamheden uitgevoerd.

Dit maakt het project bijzonder…

Kasteel Biljoen is een begrip in de gemeente Rheden en is gebouwd  door Karel van Egmont rond 1530. Het landschapspark is gedurende de volgende eeuwen regelmatig van vorm veranderd. De laatste decennia was het Kasteel in handen van de familie Lups en is er weinig aan onderhoud c.q. vernieuwing gedaan. In 2012 is het Kasteel gekocht door St. Geldersch Landschap en Kasteelen. De laatste jaren is er veel werk verricht om het kasteel en omringend gebied in ere te herstellen.

Biljoen Groen zorgde daarbij voor de inrichting van het buitenterrein.

De toegangspaden zijn met Achterhoeks padvast opnieuw aangelegd en statige taxusbollen- en zuilen zijn in symmetrie geplaatst op eikpunten. Om meer kleur in het geheel te krijgen zijn er diverse plantensoorten gebruikt om het hele jaar door van een lange bloeiperiode te kunnen genieten, o.a. door het gebruik van meerdere soorten hortensia’s.