Hedendaagse beplanting op het boerenerf

Van sober naar sierbeplanting. Dat is de tendens op de boerenerven als het gaat om beplanting. Vroegere erven waren vaak sober ingericht met een beperkt aantal soorten. Nu kiezen Erfgoedhoveniers vaak voor soorten die de boerenerf sfeer kenmerken of die qua karakter bij een erf passen.

Van de hedendaagse sierbeplanting zijn een beperkt aantal soorten goed toepasbaar. Erfgoedhoveniers hebben verschillende factoren waar ze rekening mee houden bij de keuze voor beplanting. Denk aan gemak in toepassing en onderhoud, maar ook aan vorstgevoeligheid en sierwaarde (kleurrijk en grote bloemen).

Een Erfgoedhovenier gebruikt op het boerenerf vaak planten met oude kenmerken en een stevig en robuust karakter.

Een Erfgoedhovenier selecteert planten met oude kenmerken en karakter. Denk aan de toepassing van vaste planten in bonte bloemrijke borders met soorten als sedum, helenium, phlox, margriet, kamille, pioenen en asters. Daarnaast kunnen bes- en vruchtdragende soorten worden toegepast als (sier)appels, hazelaars, krenten en vlier.

Op grasvelden kunnen in plaats van strakke gazons ook wilde bloemenmengsels (inheems) worden toegepast. Stukjes kunnen ook worden ingericht als pluktuin.