Boerenerf en hedendaagse hekwerken

Wie zijn hekwerk wil laten vervangen, renoveren of restaureren kan beter vooraf goed stilstaan bij  verschillende factoren. Behalve over de functie, denkt een Erfgoedhovenier mee over het budget, de materiaalkeuze en de mate van verfraaiing.

Oude foto’s kunnen een indruk geven van de toepassing van de soort hekken en een inspiratie zijn voor het maken van nieuwe toegangspoorten. Als u een hek wilt plaatsen, is het goed om eerst voor uzelf te bepalen aan welke eisen dit moet voldoen.

Wilt u dieren op het erf houden? Ongewenste bezoekers buitensluiten? Of vindt u een hek gewoon bij het boerenerf horen? Misschien moet de breedte aangepast worden in verband met grotere machines die erdoorheen moeten kunnen? Erfgoedhoveniers denken op alle niveaus met u mee en kunnen u voorzien van een goed advies.

Tegenwoordig is er veel meer mogelijk qua techniek en materialen. Vraag een Erfgoedhovenier naar de mogelijkheden.