Toepassingen in inrichting van nu

Een Erfgoedhovenier zal bij restauratie, renovatie of herinrichting altijd eerst de historische context schetsen. Hij zal zich afvragen hoe hier mee om te gaan in de nieuwe situatie.

Bij restauratie worden oude materialen zoveel mogelijk teruggebracht. Als er toch nieuwe materialen nodig zijn dan zal naar hetzelfde of gelijkend materiaal gezocht worden.

Bij renovatie kijkt een Erfgoedhovenier meer naar het toekomstig gebruik van de plek.

Bij renovatie kijkt een Erfgoedhovenier meer naar het toekomstig gebruik van de plek. Oude materialen krijgen dan vaak een moderne toepassing. Of oude en nieuwe materialen worden gecombineerd.