Hoveniersbedrijf Van Veen

Oosterhesselerweg 4
7754 RJ Wachtum
0524-552284
06-51339053
info@vanveenhoveniersbedrijf.nl
www.vanveenhoveniersbedrijf.nl

Dit willen wij bereiken voor onze klanten in groen erfgoed

Hoveniersbedrijf van Veen staat voor een optimaal projectresultaat en maximale klanttevredenheid met toepassing van alle expertise die ze daarvoor in huis heeft. We werken met hedendaagse technieken aan het respect voor het verleden. Daarmee verstaan we de taal van opdrachtgevers en adviseurs en zijn in staat om op de juiste wijze invulling te geven aan de uitvoering van de opdracht.

Dit maakt ons bijzonder in groen erfgoed

Ons bedrijf en haar medewerkers zijn gewend projectmatig te werken in nauw overleg met alle betrokken disciplines. Werkzaam zijn in Drenthe en Overijssel betekent dat we vooral actief zijn in het onderhoud en de aanleg van landschapselementen, oude boerderijerven en villatuinen. Dit kan variëren van de snoei van hoogstamfruitbomen, het dunnen van houtsingels tot het omvormen en beheren van bospercelen met verschillende bostypen. We leggen veldkeienbestrating aan, plaatsen landhekken en renoveren moestuinen. Specialiteit is natuurontwikkeling door verschraling van productie graslanden, ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties en kruidenlagen in bosrijke omgevingen. Het graven van poelen en waterbeheer door aanleg rabatten, stuwtjes en eventueel drainage.

Onze medewerkers weten niet alles maar doen hun best om steeds weer te leren en hun kennis te verruimen. Ons bedrijf in gecertificeerd voor VCA, BRL Groenvoorziening en de Prestatieladder socialer ondernemen trede 3. De komende jaren werken we aan het certificeringstraject voor de URL hovenierswerk erfgoedhoveniers. We leren van het verleden met de kennis van het heden.