Ontwerp en aanleg

Een goede inventarisatie is altijd van groot belang zodat we uw eisen en wensen kunnen uitwerken in een ontwerp. Door onze ervaring in groen erfgoed kunnen we u van gedegen adviezen voorzien.

Betreft het groen erfgoed wat aan restauratie of herinrichting toe is, dan is altijd uitgebreider onderzoek aan de orde. Vooraf kijken we dan o.a. naar de geschiedenis en achtergronden van de aanleg, wat er nog is, wat geweest is en wat nog behouden kan worden voor de toekomst. Erfgoedhoveniers weten de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen.

‘Betreft het groen erfgoed wat aan restauratie of herinrichting toe is, dan is altijd uitgebreider onderzoek aan de orde’

In de uitvoering bent u met Erfgoedhoveniers gewaarborgd van kwaliteit. Erfgoedhoveniers werken namelijk volgens de uitvoerings- en beoordelingsrichtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Werkzaamheden voeren wij uit binnen de traditie en de eigenheid van iedere plek en wij houden rekening met de continuïteit in het beheer.