Boerenerf – Oplossen wateroverlast

Erfgoedhovenier: Hoveniersbedrijf Van Veen BV

Klanttype: Particulier

Locatie: Oosterhesselen

Objecttype: Boerenerf

Werkzaamheden:

Oplossen wateroverlast op perceel als gevolg van structuurbederf door bouw en sloopactiviteiten derden. Opstellen en uitvoeren drainageplan.

Dit maakt het project bijzonder…

De opdrachtgever heeft ons gevraagd de gevolgen van verkeerde keuzes t.a.v. terreinactiviteiten van derden op te lossen.

Aangetroffen situatie was een boerderijerf met bosperceel, oude eiken en beukenlaanstructuur dat volledig verdronken was en waar oude bomen aan het afsterven waren. Deel van het bosperceel bestond nog uit oude rabatten, deel was door grote kraan volledig over de kop getrokken en veranderd in moeras door aanwezigheid leem in ondergrond.

Voor dit laatste deel hebben we een terreinmeting gedaan, bodemonderzoek gepleegd en een drainageplan opgesteld.

Na overleg met het waterschap over winter en zomerstanden van aangrenzende duikerstuw is drainagewerk uitgevoerd met kleinschalig materieel, en zijn rottende lagen en verdichte ondergrond voorzichtig losgewerkt.

Zomer 2017 is probleem opgelost en is terrein na opdrogen weer aan het rijpen en geschikt voor nieuwe invulling. Oude bomen blijven we monitoren op eventuele latere terugslag in vitaliteit.