Waterschap Vechtstromen – Landschapsonderhoud

Erfgoedhovenier: Hoveniersbedrijf Van Veen BV

Klanttype: Waterschap Vechtstromen Gemeente Coevorden

Locatie: Coevorden en omgeving

Objecttype: Waterbouwkundig erfgoed en landschap

Werkzaamheden:

De werkzaamheden bevatten drie onderdelen:

  • Onderhoud waterbouwkundig erfgoed (terrein rond oude sluiscomplexen) voor waterschap Vechtstromen.
  • Aanplant bomen op oude verdedigingswal bij bastion in Coevorden.
  • Onderhoud landschapselementen als houtwallen en landhekken.

Dit maakt het project bijzonder…

Oud waterbouwkundig erfgoed kenmerkt zich door aanwezigheid oude beplantingsstructuren en oude bomen. Wij verzorgen het onderhoud. Vaak unieke ontstaansgeschiedenis van deze sluiscomplexen.

Coevorden heeft oude vestingwerken, kasteel en grondwallen rond stad hersteld.

Wij hebben wallen geprofileerd, ingezaaid en met nieuwe bomen aangeplant.