Hagen, topiaria en berceaus – onderhoud en behoud

Hagen, topiaria en berceaus hebben zijn vaak beeldbepalende en structurerende elementen in de tuin- en parkaanleg. Dit is dan ook de focus van het werk van Erfgoedhoveniers. Evenals het verlengen van de levensduur van de vaak groene monumenten. Lees hieronder meer onze dienstverlening gebaseerd op de uitvoeringsrichtlijn (URL).

Meer weten over:

IMPRESSIE VAN DE UITVOERINGSRICHTLIJN (URL)

Onafhankelijke kwaliteitsborging

De leden van onze vereniging staan voor hun kwaliteit, daarom is het initiatief genomen voor het opzetten van een onafhankelijke kwaliteitsborging. De RCE en de ERM hebben in nauwe samenwerking met diverse partijen in het groen erfgoed een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. De uitvoeringsrichtlijn omschrijft hoe het werk moet worden uitgevoerd en de beoordelingsrichtlijn beoordeelt of de bedrijven werken conform deze URL en worden dan gecertificeerd. Al onze leden werken volgens de URL bij groene monumenten. Waarvan hieronder een impressie. De URL en de BRL worden beheerd door de ERM en zijn vanaf haar platform te downloaden en via deze link op onze site.

ONDERHOUD EN BEHOUD SCHEERHAGEN

Historisch beeld scheerhagen

Scheerhagen zijn strak in lijn gesnoeide of geschoren hagen, die meestal uit één soort heester bestaan. Een goede scheerhaag is aan alle zijden van onder tot boven gesloten. Scheerhagen kunnen worden gesnoeid in verschillende vormen, meestal in een rechte blokvorm met verticale zijkanten of trapeziumvormig met schuine kanten. Trapeziumvormige hagen groeien gelijkmatiger.

Onderhoud en behoud van scheerhagen door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van een haag als beeldbepalend structuurelement in de tuin- en parkaanleg.
• Verlengen van de levensduur van een oude haag.

ONDERHOUD EN BEHOUD VORMBOMEN/TOPIARIA

Historisch beeld vormbomen/topiaria

Voor vormsnoei worden vooral wintergroene bomen en heesters gebruikt met klein blad en een rustige gelijkmatige groei. Het meest gebruikt zijn buxus, taxus, kleinbladige hulst en dwergcypres. De meest voorkomende vormen zijn geometrische vormen zoals piramide, blok, kegel, spiraal en bol. Daarnaast komen allerlei fantasiefiguren voor en vormen op stam.

Onderhoud en behoud van vormbomen/topiaria door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van snoeivormen als beeldbepalend structuurelement in de tuin- en parkaanleg.
• Verlengen van de levensduur van een oude snoeivorm.

ONDERHOUD EN BEHOUD BERCEAUS

Historisch beeld berceaus

Een berceau is een loofgang van bomen die in vorm worden gesnoeid en meestal worden geleid langs een draagconstructie. Voor berceaus worden voornamelijk bladverliezende soorten gebruikt zoals beuk, haagbeuk, linde en ook fruitsoorten als peer en druif. De draagconstructie is meestal van metaal; vroeger werden ook veel draagconstructies van hout gemaakt.

Onderhoud en behoud van berceaus door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van een berceau als architectonisch element in de tuin- en parkaanleg.
• Verkrijgen en in stand houden van een evenwichtig opgebouwde beplanting waarvan de groei verdeeld is over de hele plant.
• Verlengen van de levensduur van een oude berceau.

ONDERHOUD EN BEHOUD LANDSCHAPPELIJKE HAGEN

Historisch beeld landschappelijke hagen

Landschappelijke hagen zijn lineaire beplantingselementen die periodiek gesnoeid worden met als doel een gesloten afscheiding te vormen. Afhankelijk van de toepassing zijn deze hagen laag en vrij strak of hoger en vrij los van structuur. Landschappelijke hagen bestaan uit een soort of uit meerdere soorten inheemse struweelheesters zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, wilde rozen, Gelderse roos en kornoelje. Soms werden bij hagen de takken ingevlochten voor een dichtere structuur. Landschappelijke hagen hebben een grote waarde voor de biodiversiteit.

Onderhoud en behoud van landschappelijke hagen door Erfgoedhoveniers met als doel:
• Behouden van een landschappelijke haag als scheidend, structurerend element in de aanleg.
• Behouden van het cultuurhistorisch en ecologisch waardevol landschapselement.