Buitenplaats Trompenburgh – Advies, ontwerp en beheer

Erfgoedhovenier: Debie & Verkuijl

Klanttype: Stichting monumenten bezit

Locatie: ‘s-Graveland

Objecttype: Buitenplaats

Werkzaamheden:

Deze bijzondere buitenplaats uit 1654 waarvan het huis in 1677 werd herbouwd door de Cornelis Tromp (1629-1691), luitenant van de Nederlandse en Deense vloot, is sinds 2016 eigendom van Stichting Monumenten Bezit. Wij zijn verantwoordelijk voor advies, ontwerp en beheer van deze fraaie buitenplaats.

Dit maakt het project bijzonder…

Delen van het park uit 1654 zijn in 2011 gerestaureerd naar ontwerp van het landschapsarchitectenbureau Karres en Brands. Het ontwerp gaat uit van een eigentijdse vertaling van de landschapsstijl, die resulteert in eigentijdse grasvormen die met stinzenplanten in het voorjaar worden geaccentueerd.

Ons beheer richt zich niet alleen op de paden, de gazons met het omliggende parkbos en de parkbosweiden, we stimuleren ook de uitbreiding van de aangeplante stinzenplanten en het vitaal houden van de nog aanwezige monumentale bomen.

Dit kwetsbare en bijzonder waardevolle erfgoed vereist een zorgvuldige uitvoering, het beheer wordt dan ook uitgevoerd volgens de URL (Uitvoeringsrichtlijnen  hovenierswerk historische tuinen en parken). Wij zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze uitvoeringsrichtlijn.

Deze kwaliteitsrichtlijn is gekoppeld aan de  SIM-subsidie (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) die Trompenburgh vanaf 2018 zal ontvangen voor het onderhoud van het park.