Over de Vereniging van Erfgoedhoveniers

Onze vereniging is een unieke groep van vakkundige hoveniers die zich specialiseren in groen erfgoed. Of u nu eigenaar of beheerder bent van (groen) erfgoed, of een hovenier die zich wil aansluiten bij een netwerk van experts. Hier bent u aan het juiste adres.

VOOR EIGENAREN EN BEHEERDERS VAN (GROEN) ERFGOED

Betrouwbare partner

Onze aangesloten Erfgoedhoveniers begrijpen de waarde en complexiteit van uw groen erfgoed. Of het nu gaat om een authentiek boerenerf, een historisch landgoed, of een kasteeltuin. Uw groen erfgoed is bij ons in vertrouwde handen.

Aantoonbaar deskundig: We hechten grote waarde aan kwaliteit. Daarom hebben we een onafhankelijk kwaliteitsborgingssysteem in het leven geroepen, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), de ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en diverse andere partijen in het veld van groen erfgoed.

Er zijn twee belangrijke richtlijnen opgesteld: de Uitvoeringsrichtlijn (URL) en de Beoordelingsrichtlijn (BRL). De URL beschrijft de standaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden, terwijl de BRL dient om te beoordelen of bedrijven zich aan deze URL houden. Bedrijven die voldoen aan deze richtlijnen ontvangen een certificaat. Al onze leden volgen de uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken bij het werken aan groene monumenten.

Toegewijd: Wij voeren werkzaamheden uit binnen de traditie en de eigenheid van iedere plek en gebruiken authentieke materialen.

Duurzaam: Ons werk is er onder andere op gericht de continuïteit van het beheer van uw groen erfgoed te waarborgen.

Vind een aangesloten bedrijf >>

VOOR HOVENIERS DIE ZICH WILLEN AANSLUITEN

Groen erfgoed als uw specialisatie

Als u uw kennis en vakmanschap in dienst wilt stellen van het behoud van groen erfgoed, informeer dan naar  de procedure voor aanvraag van het lidmaatschap. Voordelen van het lidmaatschap:

Kwaliteitswaarborg: U wordt deel van een netwerk dat hoge eisen stelt aan kwaliteit en deskundigheid. Eigenaren en/of beheerders van groen erfgoed hechten waarde aan het lidmaatschap van de Vereniging van Erfgoedhoveniers. Zij zien dit als een kwaliteitswaarborging.

Kennisdeling: U profiteert van gezamenlijke activiteiten zoals Kennisdelingsdagen.

Sterk netwerk: U treedt toe tot een netwerk van vakkundige hoveniers die actief bijdragen aan het groene erfgoed.

Belangenbehartiging: Uw zakelijke belangen worden vertegenwoordigd op meerdere niveaus. Als vereniging zetten we ons in om de positie van groen erfgoed te versterken in gesprekken met andere relevante partijen.

Krachtige communicatie: Achter de vereniging staat een professioneel communicatieteam dat continu de toegevoegde waarde van de vereniging en de leden belicht.

Erfgoedhovenier worden? >>