Kuipplantencollecties – onderhoud en behoud

Op verschillende buitenplaatsen in ons land worden oranjerieën in stand gehouden voor overwintering van kuipplanten. Kuipplanten zijn niet-winterharde sierplanten die in ons land in potten of kuipen gekweekt worden en vorstvrij overwinteren in oranjerieën of kassen. Erfgoedhoveniers kunnen u adviseren over de teelt, potsoort, potsubstraat, bemesting, snoeiwijze en overwinteringstemperatuur. Lees hieronder meer onze dienstverlening gebaseerd op de uitvoeringsrichtlijn (URL).

IMPRESSIE VAN DE UITVOERINGSRICHTLIJN (URL)

Onafhankelijke kwaliteitsborging

De leden van onze vereniging staan voor hun kwaliteit, daarom is het initiatief genomen voor het opzetten van een onafhankelijke kwaliteitsborging. De RCE en de ERM hebben in nauwe samenwerking met diverse partijen in het groen erfgoed een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. De uitvoeringsrichtlijn omschrijft hoe het werk moet worden uitgevoerd en de beoordelingsrichtlijn beoordeelt of de bedrijven werken conform deze URL en worden dan gecertificeerd. Al onze leden werken volgens de URL bij groene monumenten. Waarvan hieronder een impressie. De URL en de BRL worden beheerd door de ERM en zijn vanaf haar platform te downloaden en via deze link op onze site.

ONDERHOUD EN BEHOUD KUIPPLANTEN

Historisch beeld kuipplanten

Kuipplanten zijn niet-winterharde planten die in potten en kuipen gekweekt worden, in de zomerperiode in de tuin staan en vorstvrij overwinteren.

Onderhoud en behoud van kuipplanten door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de historische kuipplantencollectie in oranjerie en serre.
• Beplanting tuinvazen
• Historisch beeld beplanting tuinvazen

ONDERHOUD EN BEHOUD BEPLANTING IN TUINVAZEN

Historisch beeld beplanting in tuinvazen

Tuinvazen zijn ornamenten die in het zomerseizoen beplant kunnen worden met een boeketachtige compositie van eenjarigen en/of kuipplanten.

Onderhoud en behoud van beplanting in tuinvazen door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de historisch compositie en traditie.