Van totaalplaatje ...
... tot plant

Kasteeltuin – ontwerp, (her)inrichting en onderhoud

De historische kastelen in Nederland worden bijna altijd omringd door indrukwekkende tuinen en parken. Hierin zijn vaak verschillende landschapsstijlen terug te zien. Een wandeling in een kasteeltuin is daardoor een wandeling door de geschiedenis. Het beschermen en duurzaam behouden van de verschillende landschapsstijlen is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor Erfgoedhoveniers.

Visie op kasteeltuinen – nieuwe bestemming
Veel kastelen zijn verloren gegaan. In de middeleeuwen ging al een groot deel ten gronde door oorlog en belegering. Later zijn kastelen afgebroken of grondig omgebouwd tot buitenplaatsen. Vaak vanuit kostenoverwegingen. Ongeveer een derde van de kastelen is nu in particulier bezit en wordt voor de helft bewoond. De rest heeft een andere bestemming gekregen.
Naast het verleden denken we daarom met u mee over het heden en de toekomst. Wij luisteren naar uw eigentijdse wensen. En, wij betrekken de realiteit van hedendaagse onderhoudskosten in het totaalplaatje.

‘Naast het verleden denken we met u mee over het heden en de toekomst’

Kenmerkende beplanting en elementen
Erfgoedhoveniers kunnen u adviseren en ontzorgen. Van onderzoek tot ontwerp en van aanleg tot onderhoud.

Historische kennis van plan tot plant
Erfgoedhoveniers zijn betrokken bij de planvorming, renovatie en onderhoud van diverse historische kasteeltuinen. De unieke, historische kennis op het gebied van ontwerp, aanleg en onderhoud van deze kasteeltuinen worden continu door Erfgoedhoveniers verzameld, overgedragen en toegepast.

In ons werk betrekken we alle facetten. Van de typische kenmerkende beplanting, lanen, en waterpartijen tot gebouwen, bouwwerken en ornamenten in kasteeltuinen.

Kastelen in Nederland

Nederland kent ongeveer 1.200 kastelen. Kastelen vormen opvallende cultuurhistorische elementen in ons landschap. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met hun omringende tuinen en/of park, grachten, waterpartijen, lanen, boomgroepen, parkbossen, (sier)weiden, moestuinen, bleekvelden en ornamenten.

Van totaalplaatje ...
... tot plant