Over de Vereniging van Erfgoedhoveniers

De Vereniging van Erfgoedhoveniers is een groep hoveniersbedrijven die zich onderscheiden met hun specialisatie; het groen erfgoed. De leden staan garant voor hun brede deskundigheid, kwaliteit en betrokkenheid. Alle aangesloten Erfgoedhoveniers werken volgens de URL bij groene monumenten. Zo is uw monumentale stadstuin, boerenerf, landgoed of historische begraafplaats in vertrouwde handen. De aangesloten leden zijn verspreid door het gehele land.

Onafhankelijke kwaliteitsborging Erfgoedhoveniers
De leden van onze vereniging staan voor hun kwaliteit, daarom is het initiatief genomen voor het opzetten van een onafhankelijke kwaliteitsborging. De RCE en de ERM hebben in nauwe samenwerking met diverse partijen in het groen erfgoed een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. De uitvoeringsrichtlijn omschrijft hoe het werk moet worden uitgevoerd en de beoordelingsrichtlijn beoordeelt of de bedrijven werken conform deze URL en worden dan gecertificeerd. Al onze leden werken volgens de URL bij groene monumenten. De URL en de BRL worden beheerd door de ERM en is vanaf haar platform te downloaden en via deze link op onze site.

‘Erfgoedhoveniers zijn gedreven vakmensen die hun bijzondere ambacht met veel liefde uitoefenen’

Onze wortels
Erfgoedhoveniers zijn gedreven vakmensen die hun bijzondere ambacht al heel veel jaren met veel liefde uitoefenen. Elke historische tuin of park heeft zijn verhaal, onze hoveniers lezen dit verhaal en vertalen dit naar de dagelijkse praktijk. Zodat ook uw groen erfgoed behouden blijft voor de toekomst.

Kennis (meer dan de som der) delen
Het delen van kennis over historisch groen staat hoog in het vaandel. Hierdoor beschikken Erfgoedhoveniers niet alleen over hun eigen specifieke kennis maar ook over die van de aangesloten leden. Graag delen wij deze kennis met u.

Stel ons uw vraag!

Wij nodigen u uit om over onze visie op de verschillende type groen erfgoed te lezen, onze projecten te bekijken en meer te weten te komen over de een uitvoeringsrichtlijn (URL).

Wij hopen u te inspireren en aan te moedigen om ons te benaderen als u een vraag heeft over uw groen erfgoed. Wij kunnen u begeleiden van advies en planvorming tot aanleg en onderhoud. Klik hier als u een vrijblijvende afspraak wilt plannen >>.