Boomgaarden, fruitcollecties en moestuinen – onderhoud en behoud

Boomgaarden, fruitcollecties en moestuinen zijn oorspronkelijk vaak aangelegd vanwege de economische productiewaarde. Tegenwoordig ligt de nadruk vaker op de cultuurhistorische waarde. Bij het kweken van historische ‘vergeten’ fruit en groentes en het produceren van streekproducten kunt u Erfgoedhoveniers om advies vragen. Lees hieronder meer onze dienstverlening gebaseerd op de uitvoeringsrichtlijn (URL).

Meer weten over:

De uitvoeringsrichtlijn (URL)>> 
Onderhoud en behoud fruitbomen >>
Onderhoud en behoud leifruit >>
Onderhoud en behoud kleinfruit >>
Onderhoud en behoud moestuin, groenten- en kruidenbedden>>

 

IMPRESSIE VAN DE UITVOERINGSRICHTLIJN (URL)

Onafhankelijke kwaliteitsborging

De leden van onze vereniging staan voor hun kwaliteit, daarom is het initiatief genomen voor het opzetten van een onafhankelijke kwaliteitsborging. De RCE en de ERM hebben in nauwe samenwerking met diverse partijen in het groen erfgoed een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. De uitvoeringsrichtlijn omschrijft hoe het werk moet worden uitgevoerd en de beoordelingsrichtlijn beoordeelt of de bedrijven werken conform deze URL en worden dan gecertificeerd. Al onze leden werken volgens de URL bij groene monumenten. Waarvan hieronder een impressie. De URL en de BRL worden beheerd door de ERM en zijn vanaf haar platform te downloaden en via deze link op onze site.

ONDERHOUD EN BEHOUD FRUITBOMEN

Historisch beeld fruitbomen

Vrijstaande fruitbomen kennen verschillende historische groeivormen, lage kleine struiken, halfstambomen en breed uitgroeiende hoogstambomen. In groen erfgoed ligt de nadruk op de instandhouding van de historische boomvorm en staat de productie op de tweede plaats. Plantverbanden zoals driehoeks- of vierkantverband kunnen verschillen, afhankelijk van lokaal gebruik en groeivorm.

Onderhoud en behoud van fruitbomen door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de historische boomgaard met plantverband en boomvormen.
• In stand houden van het historisch fruitsortiment indien aanwezig.
• Verlengen van de levensduur van oude fruitbomen.

ONDERHOUD EN BEHOUD LEIFRUIT

Historisch beeld leifruit

Leifruitbomen of espaliers worden tegen muren of langs een latwerk of geleidingsframe (het spalier) van hout of metaal geleid en in vorm gesnoeid. Een aantal historische vormen zijn waaiers, snoeren, palmetten en pauwstaart. Er zijn ook vrijstaande leivormen. In (historische) kassen worden druiven, vijgen, perziken en abrikozen geteeld.

Onderhoud en behoud van leifruit door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de historische leifruit-horticultuur.
• In stand houden van het historisch fruitsortiment.
• Verlengen van de levensduur van oude leifruitbomen.

ONDERHOUD EN BEHOUD KLEINFRUIT

Historisch beeld kleinfruit

Tot kleinfruit rekenen we aalbessen, kruisbessen, bramen, frambozen en wijnbessen. In fruittuinen op buitenplaatsen wordt vaak ook kleinfruit geteeld. De teelt vindt plaats op kweekbedden als vrije struik of langs draad en als fruithaag.

Onderhoud en behoud van kleinfruit door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de gevarieerde teelt in een historische fruittuin.
• In stand houden van het historisch fruitsortiment.

ONDERHOUD EN BEHOUD MOESTUIN, GROENTEN- EN KRUIDENBEDDEN

Historisch beeld moestuinen

In verschillende historische moestuinen worden op ambachtelijke wijze traditionele groenten, kruiden en snijbloemen geteeld voor lokaal gebruik. De moestuin is ingedeeld in kweekbedden, vaak met een geometrische structuur. In sommige moestuinen zijn historische fruitmuren als begrenzing aanwezig en kweek- of broeibakken. De toegepaste kweekmethoden zijn afhankelijk van soort en ras. De meeste historische moestuinen werken op biologische of ecologische wijze.

Onderhoud en behoud van moestuinen door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de historische moestuin als cultuurhistorisch onderdeel van de buitenplaats.
• In stand houden van oude regionale cultuurgewassen (landrassen) als onderdeel van het genetisch bronnenmateriaal.