Het belang van kennis delen

Melle Wierper is een van de Erfgoedhoveniers en zij organiseert samen met een aantal leden de kennisdelingsdagen voor de vereniging. Zij ziet het als belangrijke taken: het stimuleren van kennis delen en het bevorderen van ‘historisch besef’ als het gaat om groen erfgoed.

Wat betekent ‘kennis’ voor een Erfgoedhovenier?
‘Het is dé basis van het ambacht Erfgoedhovenier. Maar de essentie zit ‘m in de juiste toepassing van deze kennis’, verzekert Wierper. ‘Meestal is er een bredere context. Denk bijvoorbeeld aan een restauratie waarbij zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat behouden moet worden, maar ook het belang van toekomstig gebruik zwaar weegt. Dan kun je niet 1-op-1 de juiste oplossing uit de richtlijnen halen. Dan komt het ook neer op een stuk ervaring en kennis delen.’

Waarom is ‘kennis delen’ belangrijk voor de vereniging?
Kennisdeling leidt volgens Wierper bij iedere afzonderlijke Erfgoedhovenier tot een aanzienlijke versterking van de basis. ‘En, samen kunnen we zo ongeveer alle groen erfgoed vraagstukken aan. Dat maakt ons als vereniging krachtig!’

‘Verder maakt kennis delen ons scherper. Als je wilt samenwerken dan is het belangrijk eigen ideeën en oplossingen te delen met anderen. Dan krijg je dus ook feedback die jou wellicht weer verder kan helpen.’

‘Samen kunnen we zo ongeveer alle groen erfgoed vraagstukken aan. Dat maakt ons als vereniging krachtig!’

Wat zijn kennisdelingsdagen?
‘Dan komen we met alle leden van de vereniging samen. We behandelen dan 1 centraal thema.’
Wierper legt uit dat er verschillende tijdvakken zijn. Er zijn sprekers, er is een praktijkgedeelte onder begeleiding van specialisten en de Erfgoedhoveniers delen zelf cases, ideeën en oplossingen.

Hoe vaak en waar zijn de kennisdelingsdagen?
‘Meestal drie keer per jaar. In 2019 behandelen we bijvoorbeeld de thema’s stinzenplanten, villatuinen en (de eigenschappen van het materiaal) hout. We kiezen voor locaties die aansluiten bij het thema. Denk aan een landgoed, steenfabriek, ontwerpatelier, houtzagerij, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of bij de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)..

Wie kunnen er deelnemen?
‘Alleen de hoveniers die aangesloten zijn bij de Vereniging van Erfgoedhoveniers.’ Wierper heeft een aanstekelijk enthousiasme en nodigt geïnteresseerde hoveniers uit om zich bij de vereniging aan te melden. ‘Wij leggen mensen graag uit hoe ze lid kunnen worden en wat de eisen en voordelen zijn.’

Meer weten?

Heeft dit interview uw interesse gewekt in de Vereniging van Erfgoedhoveniers en wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met via info@erfgoedhoveniers.nl.