Verhardingen, wegen, paden en terrassen – onderhoud en behoud

De wegen en paden in groen erfgoed behoren tot de belangrijkste structurerende elementen van de architectuur. Ze zorgen voor toegankelijkheid en dragen bij aan de vormgeving en beleving van tuin en park. Terrassen hebben meestal een directe gebruiksrelatie met de bebouwing. Lees hieronder meer onze dienstverlening gebaseerd op de uitvoeringsrichtlijn (URL).

Meer weten over:
De uitvoeringsrichtlijn (URL) >>
Onderhoud en behoud verharde wegen en paden >>
Onderhoud en behoud half verharde wegen en paden >>
Onderhoud en behoud onverharde wegen en paden >>
Onderhoud en behoud terrassen >>

IMPRESSIE VAN DE UITVOERINGSRICHTLIJN (URL)

Onafhankelijke kwaliteitsborging

De leden van onze vereniging staan voor hun kwaliteit, daarom is het initiatief genomen voor het opzetten van een onafhankelijke kwaliteitsborging. De RCE en de ERM hebben in nauwe samenwerking met diverse partijen in het groen erfgoed een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. De uitvoeringsrichtlijn omschrijft hoe het werk moet worden uitgevoerd en de beoordelingsrichtlijn beoordeelt of de bedrijven werken conform deze URL en worden dan gecertificeerd. Al onze leden werken volgens de URL bij groene monumenten. Waarvan hieronder een impressie. De URL en de BRL worden beheerd door de ERM en zijn vanaf haar platform te downloaden en via deze link op onze site.

ONDERHOUD EN BEHOUD VERHARDE WEGEN EN PADEN

Historisch beeld verharde wegen en paden

Verharde wegen en paden in groen erfgoed hebben een gesloten (historische) elementenverharding, een stabiele kantopsluiting en een goede oppervlakte-afwatering, zowel verticaal als naar de zijkanten. Onregelmatige zettingen door ouderdom worden vaak gehandhaafd indien niet storend voor het historische beeld en mits hierdoor geen verdere schade/verzakking optreedt en de toegankelijkheid en het waterafvoerend vermogen voldoende zijn gewaarborgd.

Onderhoud en behoud van verharde wegen en paden door Erfgoedhoveniers met als doel:
• Behouden van de historische wegen- en padenstructuur van de aanleg.
• Behouden van het historische beeld, het verhardingsoppervlak met een gesloten verharding, de lijnvoering van pad en padranden.
• Behouden van een goede toegankelijkheid, geen grote kuilen en verzakkingen en een goede waterafvoer en schoon oppervlak.

ONDERHOUD EN BEHOUD HALF VERHARDE WEGEN EN PADEN

Historisch beeld half verharde wegen en paden

Half verharde wegen en paden in groen erfgoed zijn goed betreed-/berijdbare paden met een gelijkmatige, meestal licht gewelfde deklaag van grind, schelpen, split of zandachtig materiaal. De paden kunnen van verschillende materialen geconstrueerd zijn. Ze zijn vaak opgebouwd uit funderingslagen van verschillende materialen en een deklaag. De padrand kan strak zijn of onregelmatig afhankelijk van de aanwezige opsluiting, de aangrenzende beplanting en het daarmee samenhangende gewenste beeld.

Onderhoud en behoud van half verharde wegen en paden door Erfgoedhoveniers met als doel:
• Behouden van de historische wegen- en padenstructuur van de aanleg.
• Behouden van het oorspronkelijke historische beeld, een goed verhardingsoppervlak en de gewenste lijnvoering.
• Behouden van een goede toegankelijkheid, geen grote kuilen en verzakkingen, een goede waterafvoer en schoon oppervlak.

ONDERHOUD EN BEHOUD ONVERHARDE WEGEN EN PADEN

Historisch beeld onverharde wegen en paden

Onverharde wegen en paden in groen erfgoed zijn historische paden zonder een verharde, gefundeerde onderlaag of aangewalste toplaag. Ze komen zowel in natuurlijke als in formele tuinen voor. Eventuele kantopsluiting houdt in dat laatste geval het pad op z’n plek.

Onderhoud en behoud van door Erfgoedhoveniers met als doel:
• Behouden van de historische wegen- en padenstructuur van de aanleg.
• Behouden van het oorspronkelijke historische beeld en de gewenste lijnvoering.
• Behouden van een goede toegankelijkheid, geen grote kuilen en verzakkingen en een goede waterafvoer.

ONDERHOUD EN BEHOUD VERHARDE TERRASSEN

Historisch beeld verharde terrassen

Verharde terrassen in groen erfgoed hebben een gesloten (historische) elementenverharding, klinkers of tegels, een stabiele kantopsluiting en een goede oppervlakte-afwatering via verticale drainage via afvoerputten of op afschot naar de zijkanten. Onregelmatige zettingen door ouderdom kunnen onderdeel zijn van het historische beeld en worden vaak gehandhaafd mits hierdoor geen verdere schade/verzakking optreedt en de toegankelijkheid en het waterafvoerend vermogen voldoende zijn gewaarborgd. Veel terrassen in groen erfgoed hebben een halfverhard oppervlak van bijvoorbeeld grind.

Onderhoud en behoud van verharde terrassen door Erfgoedhoveniers met als doel:
• Behouden van de architectonische structuur van de aanleg.
• Behouden van het oorspronkelijke historische beeld, het verhardingsoppervlak met een gesloten vaak historische elementenverharding en de aansluiting op bouwkundige elementen zoals trappen en stoepen.
• Behouden van een goede gebruikskwaliteit en toegankelijkheid, geen kuilen, goede afwatering en schoon oppervlak.