Natuur
Houtproductie

Bos & park – ontwerp, (her)inrichting en beheer

Bossen en parken zijn een belangrijke pijler in het werk van Erfgoedhoveniers. Veelvuldig worden wij betrokken bij (her)inrichting en het beheer van deze vaak groene monumenten. Lees hieronder meer over onze werkgebieden en vraag ons om vrijblijvend advies.

Toekomst van bossen en parken – intensivering gebruik
Parken worden – met name in steden – steeds vaker gebruikt als podium voor kleinschalige kunst- en cultuurevenementen.
Ook bossen worden anders en intensiever gebruikt dan ooit door bijvoorbeeld wandelaars en fietsers. Bosbeheer is al lang niet meer alleen bosbouw. Een bos heeft veel vaker drie hoofdfuncties: houtproductie, natuur en recreatie.
De gevolgen van deze nieuwe functies kunnen groot zijn voor de groenaanleg en de omgeving. Planten of bomen kunnen bijvoorbeeld verdwijnen of paden kunnen vervagen. Erfgoedhoveniers kunnen in dit geval van toegevoegde waard zijn bij planontwikkeling en -uitvoering ten behoeve van behoud en herstel.

‘De gevolgen van nieuwe functies kunnen groot zijn voor de groenaanleg en de omgeving’

Oog voor tijdlagen in bossen en parken
Veel parken en bossen zijn in de loop van tijd gewijzigd of vergroot. Maar ze dragen nog steeds kenmerken van vroeger beheer en gebruik. Verschillende aanlegperioden overlappen elkaar of liggen naast elkaar. Erfgoedhoveniers zorgen dat deze tijdlagen zichtbaar blijven. Zodat elke laag een verhaal over de geschiedenis vertelt.

Van beplanting tot paddenstoelen en waterschap
Wordt een bos of park niet goed onderhouden dan neemt de natuur vaak het heft in handen. De begroeiing zal de oorspronkelijke opzet overwoekeren. Erfgoedhoveniers hebben een deskundig oog als het gaat om beplanting in bossen en parken en kunnen hierin goed adviseren. Denk bijvoorbeeld aan de aanplant en herindeling van de stinzenplanten.
Erfgoedhoveniers kunnen ook via beheer meer inspelen op behoud en herstel van de diversiteit aan paddenstoelen. En, zorgdragen voor monumentale bomen en lanen met een scherp oog op het waterschapsbeleid.

Ontwikkeling van bossen in Nederland

Vanaf de 15e eeuw ontstonden in Nederland de eerste boomkwekerijen. Op landgoederen werden productiebossen aangelegd, zoals het Haagse Bos (1435) met zaden en plantmateriaal uit de directe omgeving. In de 16e en 17e eeuw vroeg de scheepsbouw om enorme hoeveelheden hout. Bos werd weer schaars en veel bouwhout werd geïmporteerd. Het meeste bos in Nederland bestond op dat moment uit hakhout. Nederlandse kwekerijen zijn sinds de 17e eeuw internationaal befaamd. In toenemende mate worden zaden en later ook planten uit het buitenland ingevoerd en vermeerderd. De kwekerscatalogi uit de 19e eeuw laten een enorm breed aanbod zien aan loofbomen, coniferen en fruitbomen in verschillende kweekvormen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.

Bellen

Bel ons op telefoonnummer
085 130 64 16

Vraag stellen

Afspraak plannen

Vul het online formulier in.
Wij nemen dan vrijblijvend contact met u op!

Volg ons op social media

Facebook

Linkedin

Twitter

Natuur
Houtproductie