Oorspronkelijke lijnen en hoeken ...
... weer zichtbaar maken

Verdedigingswerk – groenbeheer en inrichting

Erfgoedhoveniers beschikken over ruime ervaring als het gaat om advisering en planvorming omtrent groen rond en op verdedigingswerken. Hieronder schetsen wij onze visie, dienstverlening en toegevoegde waarde. Vraag ons naar de mogelijkheden voor duurzaam groenbeheer, (her)inrichting en eventueel nieuw gebruik.

Visie op verdedigingswerken – meedenken over veranderende functies.
Zoals bij veel historische gebouwen en objecten geldt ook bij verdedigingswerken dat er vaak een nieuwe functie wordt gezocht en gevonden. Bijvoorbeeld als informatiecentrum of bedrijfsruimte. Dit heeft altijd gevolgen voor de groenaanleg en de omgeving van bijvoorbeeld een fort of een linie. In dit geval hebben Erfgoedhoveniers grote toegevoegde waarde. Onze kennis en ervaring helpt bij projecten de juiste keuzes te maken. Van onderzoek tot ontwerp en van een historisch verantwoord beplantingsplan tot aanleg.

‘Oorspronkelijke lijnen en hoeken zijn vaak niet meer zichtbaar. De natuur neemt als het ware het ontwerp over. ‘

Verdedigingswerken toegankelijk voor de toekomst
De oorspronkelijke aanleg van beplantingen zegt vaak iets over het toenmalige gebruik. Bij verdedigingswerken geldt dit in het bijzonder. Beplantingen werden vroeger bijvoorbeeld gebruikt als barrière tegen vijandelijke troepen. Denk aan doornige struiken die fungeerde als hindernis. Of bomen en hagen die schermen vormden tegen vijandelijke waarneming. Tegenwoordig vervult de beplanting deze functies niet meer en is ook niet meer op die manier onderhouden. Allerlei planten en dieren zijn zich er in de tussentijd steeds meer gaan thuis voelen. Oorspronkelijke lijnen en hoeken zijn vaak niet meer zichtbaar. De natuur neemt als het ware het ontwerp over. Erfgoedhoveniers kunnen hier een belangrijke rol vervullen. Het doel van ons werk is in beginsel vaak het weer zichtbaar, leefbaar en toegankelijk maken. Met oog voor cultuurhistorische waarde. Om daarna met een doordacht plan voor onderhoud te komen.

Ons werkt reikt verder dan groen
Daarbij kijken wij overigens verder dan kenmerkende beplanting als opgaande bomen, hakhout, knotbomen en heggen. Ons werk kan bijvoorbeeld bestaan uit het accenturen van oorspronkelijke verdedigingswerken door het ophogen van wallen, het herstellen van zichtlijnen en het verleggen en/of verharden van paden.

Verdedigingswerken – betekenis in Nederland

Nederland heeft enkele van de best bewaarde vestingsteden in Europa. Denk aan Naarden, bekend om zijn duidelijke stervorm. Veel historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies zijn bewaard gebleven. Bijna altijd heeft zich op en rondom deze objecten een prachtige flora en fauna ontwikkeld. Erfgoedhoveniers weten hier met kennis van zaken mee om te gaan.

Oorspronkelijke lijnen en hoeken ...
... weer zichtbaar maken