Ruimte voor stilte
Aandacht voor symboliek
Kansen voor biodiversiteit

Begraafplaats –  (her)inrichting en groenbeheer

Als het gaat om (her)inrichting en groenbeheer op begraafplaatsen zijn Erfgoedhoveniers van toegevoegde waarde. De kunst is om het tijdsbeeld te behouden zonder de actuele context uit het oog te verliezen. Vraag ons gerust om advies.

Visie op nieuwe elementen op begraafplaatsen
Nieuwe inpassingen op begraafplaatsen zijn: urnenmuren, keldergraven, urnen- en gedenktuinen en strooivelden. Dit heeft gevolgen voor de indeling, paden en beplanting en vraagt vaak om een nieuw ontwerp. Erfgoedhoveniers weten oude en nieuwe elementen zo te combineren dat ze de geschiedenis respecteren.
De opkomst van natuurbegraafplaatsen vergt een geheel andere manier van kijken naar het samenspel tussen de graven en natuur en beplanting. Vraag ons gerust naar onze visie omtrent dit nieuwe verschijnsel.

Op zoek naar symboliek
Er zijn weinig plekken waar je zoveel symbolen tegenkomt als op het kerkhof. Ook wat dat betreft hebben Erfgoedhoveniers kennis van zaken. Wij realiseren ons dat er achter beplanting meer zit dan een louter esthetische functie. Al sinds de oudheid worden bloemen en planten, bomen en vruchten gebruikt om een ander op subtiele wijze iets duidelijk te maken. Deze symboliek speelt een belangrijke rol bij de inrichting. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een entree met de juiste uitstraling.

‘Er zijn weinig plekken waar je zoveel symbolen tegenkomt als op het kerkhof’

Oude (monumentale) bomen en beplanting eronder
Hoge prioriteit bij het beheer en onderhoud op begraafplaatsen geven wij aan grote oude (monumentale) bomen. De kwaliteit van deze bomen is vaak door ouderdom of door verminderde (bodem)omstandigheden sterk achteruitgegaan. Erfgoedhoveniers kunnen de omstandigheden van de plaats waar de boom groeit nauwkeurig in kaart brengen en de boom controleren op vitaliteit, ziekten en plagen. Indien nodig en zinvol voeren wij eventuele restauratiewerkzaamheden uit. Regelmatig gaat het om verjonging na kap van het oude bestand of een deel daarvan. Door de kennis van historie en groen erfgoed zorgen Erfgoedhoveniers dat verjonging het ontwerp in zijn waarde laat en in veel gevallen zelfs versterkt.
Onder grote oude (monumentale) bomen is rondom de stam de grond vaak droog geworden. Bovendien heeft de groei van de boom in de loop der jaren voor steeds meer schaduw gezorgd. Vaak groeit er amper nog een plant onder. In deze situatie kunnen Erfgoedhoveniers adviseren over beplanting en zo de ruimte rond de boomstam toch bijzonder maken.

Begraafplaatsen in Nederland

Naar schatting zijn er in Nederland 3.500 begraafplaatsen. Ze zijn niet meer allemaal in gebruik. Een flink aantal begraafplaatsen zijn als rijksmonument beschermd. Het aantal rijksbeschermde monumenten op begraafplaatsen bedraagt op dit moment zo’n 1150. Die monumenten liggen, geheel of gedeeltelijk, op 550 begraafplaatsen of kerkhoven.

Ruimte voor stilte
Aandacht voor symboliek
Kansen voor biodiversiteit