Oog voor de omgeving
Kennis van erfbeplanting

Boerenerf – ontwerp, (her)inrichting en onderhoud

Heeft u een woning met een boerenerf? En, wilt u uw erf (her)inrichten of laten onderhouden? Als het gaat om Hollandse boerenerven weten wij veel op het gebied van natuur en cultuurhistorie. Lees hieronder meer over de visie, dienstverlening en toegevoegde waarde van Erfgoedhoveniers.

Terugblikken op het boerenerf met eigentijdse wensen
Nu steeds meer boeren stoppen met hun bedrijf krijgen veel boerderijen een tweede leven. Bijvoorbeeld als zorgboerderij, vergadercentrum of werkplaats. Erfgoedhoveniers werken vaak succesvol samen met (nieuwe) eigenaren. Ons doel? Invulling geven aan eigentijdse wensen en tegelijkertijd de stijlvolle en streekeigen elementen behouden voor de toekomst.

‘De samenhang tussen alle elementen bepaalt de echte beleving van het leven van toen’

Erfgoedhoveniers kijken verder dan erfbeplanting
Als Erfgoedhoveniers verdiepen we ons in de historie. Niet alleen als het gaat om erfbeplanting. We betrekken juist alle facetten in ons werk. Zoals de relatie tussen de boerderij en het omringende bouw- en akkerland. Op het niveau van het erf gaat het vooral om de relatie tussen het hoofdgebouw, de bijgebouwen (zoals hooiberg en schuren) en de erfinrichting. De samenhang tussen dit alles bepaalt uiteindelijk de echte beleving van het ‘leven van toen’.

Thuis in beplanting op uw boerenerf
Als erfgoedhoveniers hebben we vanzelfsprekend veel ervaring met de typische erfbeplanting zoals singels en bomen, nutsbeplantingen zoals een moestuin en boomgaard en ook sierbeplantingen. Maar denk ook aan onderhoud van houtwallen en houtsingels of het maaien, dunnen en bemesten van stinzenplanten.

 

Boerderijen – betekenis in landschap

Het Nederlandse landschap heeft zijn bijzondere karakter grotendeels te danken aan de boerderijen met hun vaak streekgebonden kenmerken. Die vond je terug in de bouw en de opstallen maar zeker ook in het groen op en rondom de erven. Ook vormen boerderijen een belangrijke spiegel van de agrarische ontwikkeling van ons land. In de loop der jaren is het boerenbedrijf steeds anders ingericht. Met andere technieken, arbeidsverhoudingen en producten. Zodoende is een boerderij uit 1700 anders vormgegeven dan een boerderij uit 1850.

Oog voor de omgeving
Kennis van erfbeplanting