REGIONALE EN PROVINCIALE BOERDERIJENSTICHTINGEN

Agrarisch Erfgoed Nederland

Agrarisch Erfgoed Nederland is de nationale koepel van de regionale en provinciale boerderijenstichtingen, die zich inzet voor het behouden, herstellen, ontwikkelen, benutten, herbestemmen en promoten van het agrarisch erfgoed. Agrarisch Erfgoed Nederland wil eigenaren van agrarisch erfgoed ondersteunen door te pleiten voor stimulerend (nationaal) beleid, maar richt zich ook op de deelnemende stichtingen, de architecten en bouwers en het brede publiek. Daartoe zet Agrarisch Erfgoed Nederland onder meer een digitale kennisbank op die alle relevante informatie toegankelijk zal maken. Naar de website van Agrarisch Erfgoed Nederland >>

Gelderland

Utrecht
De Boerderijen Stichting Utrecht kan voor u een beroep doen op een aantal technische adviseurs met specifieke kennis op het gebied van bouwtechniek, bouwhistorie van boerderijen en boerenerven. Hun advies is onafhankelijk en deskundig. Ook kunnen zij u adviseren over mogelijke vormen van subsidie of laagrentende leningen. Boerderijenstichting Utrecht >>

verlichte boerderijen logo
boerderijenstichting zeeland logo
stichting de brabanste boerderij

FINANCIERING

Boerderijenfonds
Het Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en/ of restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.
Zie ook www.boerderijenfonds.nl >>.

 

Logo Boerderijenfonds