Historie herleven
Nieuwe wensen beleven

Villatuin – ontwerp, (her)inrichting en onderhoud

Een villatuin is een groenaanleg die hoort bij een groot vrijstaand huis. De term is niet langer alleen verbonden aan de statige villa’s gebouwd rond de eeuwwisseling van de 18e naar de 19e eeuw. Tegenwoordig worden er op veel mooie kavels bouwgrond villa’s gebouwd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een losstaand herenhuis. Beide verschijningsvormen van villatuinen vergen een andere kijk op zaken van Erfgoedhoveniers.

Visie op tuinen bij oude villa’s
Bij een landhuis hoort een andere villatuin dan bij een modern herenhuis. Bij oude villatuinen komen Erfgoedhoveniers vanzelfsprekend nog meer tot hun recht. Erfgoedhoveniers kijken naar de cultuurhistorische waarden van villatuinen en werken met bijzondere aandacht aan beheer en restauratie van dergelijke tuinen. Zodat de bijzondere eigenschappen kunnen blijven behouden.

‘Bij oude villatuinen komen Erfgoedhoveniers vanzelfsprekend nog meer tot hun recht’

Visie op moderne villatuinen
Bij moderne villa’s gaat het vaak om een modern strak woonhuis dat centraal staat. In groenprojecten is het voor Erfgoedhoveniers dan vooral de kunst deze te benaderen met de kennis van vroeger.

Thuis in originele beplantingen
Het werkveld van Erfgoedhoveniers raakt zowel de aanleg en de typerende bouwkundige elementen als de beplanting. Vaak zijn de bouwkundige elementen nog aanwezig, maar de originele beplantingen zijn meer onderhevig aan de tand des tijds. De vraag of de beplanting wordt teruggebracht naar het originele tijdsbeeld of dat de beplanting een eigentijds karakter krijgt, vereist een het oog van een deskundig Erfgoedhovenier die samen met u deze keuze maakt.

Villatuinen en de historie

Rond de eeuwwisseling van de 18e naar de 19e eeuw zijn er een groot aantal villa’s en monumentale huizen gebouwd. De bijbehorende tuinen zijn soms in een landschapsstijl aangelegd maar vaak ook in de architectonische stijl; een vernieuwende stijl die kwam overwaaien uit Engeland. Typerend voor deze tuinstijl zijn de architectonisch vormgegeven assenstelsels en de bouwkundige elementen zoals gemetselde keermuurtjes, trappartijen en flagstonepaden, waarbij een eenheid tussen het gebouw en de tuin werd gecreëerd.

Historie herleven
Nieuwe wensen beleven